NANO MISSION PROJECTS REVIEW MEETING MARCH 17, 2017

Time

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Thematic Units, Units, and Major Projects

Science of Nanoscale Systems

Nanomaterials for Potential Applications

Nano Bio

LH 212

LH 213

LH 421

LH 422

0900-1100

Dr. Sandeep Verma
Dr. Anjan Barman
Dr. (Ms.) Tanusri Saha-Dasgupta

Dr. O.N. Srivastava

Dr. A.K. Raychaudhuri

Dr. Arti Kashyap
Dr. Asha S.K.
Dr. P. Murugavel,
Dr. Harsh Chaturvedi
Dr. Colin Benjamin
Dr. Sekar Govindasamy
Dr. (Mrs.) Harjinder Kaur
Dr. Arijit Sen

Dr. C. Retna Raj
Dr. Mukul Chandra Paul
Dr. Akshay Naik
Dr. Aji A. Anappara
Dr. Dipankar Bandyopadhyay
Dr.
(Ms.) Neetu Jha
Dr. Subramanian Selvasekarapandian
Dr. Manickam Sasidharan
Dr. Srinivas Mutalik

Dr. Muralidharan K.M
Dr. Manju Ray
Dr. Bindhu Paul
Dr. Prabaharan Mani
Dr Anup A. Kale
Dr (Mrs.) Pratima R Solanki
Dr Rohit Srivastava
Dr. Dindyal Mandal

1100-1130

TEA

1130-1300

Dr. (Ms.) Anjali Kshirsagar

Dr. P. S. Anil Kumar
Dr. Shantikumar V. Nair

Dr. Tata Narsinga Rao

Dr. Jyotirmayee Dash
Dr. Prodeep Phukan
Dr. Anurag Srivastava,
Dr. Suhrit Ghosh
Dr. R. Renganathan
Dr. Sarith P Sathian
Dr. Ravindran Ponniah
Dr. Biman Bagchi

Dr. Tarun Kumar Mishra
Dr. Bijoy Kumar
Dr. Abha Mishra
Dr. Nitin Kumar Labhsetwar
Dr. Sarathi Kundu
Dr. Chaitanya Lekshmi Indira
Dr. K.V.S. Ranganath
Dr. Siluvai Michael
Dr. Tarasankar Pal

Dr. Nooruddin Khan
Dr. Sasmita Mohapatra
Dr. Neetu Singh
Dr. Anushree Roy
Dr. A. Nagarajan
Dr. Chittaranjan Patra

1300-1400

LUNCH 

1400-1530

Dr. T. Pradeep
Dr. G. U. Kulkarni
Dr. Balasubramanian Sundaram

Dr. Bhalchandra Mahadev Bhanage
Dr. Joydeep Bhattarcharjee
Dr. Ananth Venkatesan
Dr. R. Murugavel
Dr. Aveek Bid
Dr. Farid Khan
Dr. M. A Shah
Dr. Gautam Sheet

Dr. V. Selvaraj
Dr. G. Nagaraju
Dr. Subodh Kumar

Dr. Jayesh Bellare
Dr. Ratnesh Jain
Dr. D. Bahadur
Dr. Dhananjay Bodas
Dr. P. Rajaguru

1530-1600

TEA 

1600-1730

Dr. D. D. Sarma

Dr. T. Pradeep
Dr. K. Senapati
Dr. Atanu Bhattacharya
Dr. A.K. Sood
Dr. Anshu Pandey
Dr. G.V. Pavan Kumar
Dr. Rahul Banerjee

Dr. B. Singh
Dr. Josyula Venkata Rao
Dr. Sivakumar
Dr. V.V Sureshbabu
Dr. Sahadev A Shankarappa